Advocate spot-on roztok - psy obrovské 3 x 4,0 ml DA

 
Útulok potrebuje Zväčšiť
 

Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis), liečba,napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis), sarkoptového svrabu,(vyvolaného Sarcoptes scabei var. canis) a demodikózy (vyvolanej Demodex,canis), prevencia napadnutia srdcovými červami (L3 a L4 larvy Dirofilaria,immitis) a liečba infekcií gastrointestinálnymi nematódami (L4 larva,,nedospelé štádia a dospelé Toxocara canis a Ancylostoma caninum,a Uncinaria stenocephala, dospelé Toxascaris leonina a Trichuris vulpis).,

Dostupnosť . (30 ks)
€74,40
Kód tovaru OBC001214-31
Kategória 31. OZ DOG AZYL
 

Registračné číslo SR

EU/2/03/039/00

Príznak preskripcie ČR

Rp.

ATC skupina

Q09CC

Registračnýnázov + forma

ADVOCATE SPOT-ON drm. sol. ad us. vet.

Výrobca

KVP Pharma und Veterinärprodukte GmbH, Kiel, SRN.

Držiteľ reg. rozhodnutia

Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen, SRN.

Zloženie- účinné látky

Advocate pre malých psov (<= 4 kg):
Imidaclopridum 40 mg, Moxidectinum 10 mg v 1 dávce 0,4 ml.
Advocate pre stredne veľkých psov (> 4-10 kg):
Imidaclopridum 100 mg, Moxidectinum 25 mg v 1 dávce 1 ml.
Advocate pre veľkých psov (> 10-25 kg):
Imidaclopridum 250 mg, Moxidectinum 62,5 mg v 1 dávce 2,5 ml.
Advocate pre obrovských psov (> 25-40 kg):
Imidaclopridum 400 mg, Moxidectinum 100 mg v 1 dávce 4 ml.

Zloženie- pomocné látky

Butylhydroxytoluenum, Alcohol benzylicus, Propyleni carbonas.

Balenie

0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml, 4 ml v 1 pipete.
Blister obsahuje 3, 4, 6, 21 alebo 42 pipiet ako jednotlivé dávky.

Indikačná skupina

Veterinaria - pharmaceutica, antiparazitikum.

Charakteristika

Imidakloprid účinkuje proti larválnym štádiám aj dospelým blchám. Larvy,bĺch v prostredí zvieraťa sú usmrtené po kontakte so zvieraťom liečeným,liekom. Moxidektín je paraziticíd účinný proti mnohým vnútorným aj,vonkajším parazitom. Účinkuje proti larválnym štádiám (L3, L4),Dirofilaria immitis. Pôsobí aj proti gastrointestinálnym nematódam.,Po topickej aplikácii lieku je imidakloprid rýchlo distribuovaný po koži,zvieraťa v priebehu jedného dňa od aplikácie. Na povrchu tela sa nachádza,počas celej doby liečby. Moxidektín sa absorbuje kožou a maximálne,koncentrácie v plazme dosahuje približne 4 až 9 dní po liečbe u psov.,Po absorpcii kožou sa moxidektín distribuuje do celého tela a je pomaly,eliminovaný plazmou, čo je dokázané detekovateľnými koncentráciami,moxidektínu v plazme počas celého liečebného intervalu jedného mesiaca.

Indikácie / použitie

Pre psy choré alebo ohrozené rôznymi parazitárnymi infekciami:
Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis), liečba,napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis), sarkoptového svrabu,(vyvolaného Sarcoptes scabei var. canis) a demodikózy (vyvolanej Demodex,canis), prevencia napadnutia srdcovými červami (L3 a L4 larvy Dirofilaria,immitis) a liečba infekcií gastrointestinálnymi nematódami (L4 larva,,nedospelé štádia a dospelé Toxocara canis a Ancylostoma caninum,a Uncinaria stenocephala, dospelé Toxascaris leonina a Trichuris vulpis).,Liek sa môže aplikovať ako súčasť liečby alergickej dermatitídy po blšom,pohryzení.

Kontraindikácie

Nepoužívať u šteniat mladších ako 7 týždňov.
Nepoužívajte v prípade hypersenzitivity na účinné alebo pomocné látky.
Mačkám sa musí aplikovať príslušný liek "Advocate pre mačky", ktorý,obsahuje 10% imidaklopridu a 1,0% moxidektínu.
Fretkám: neaplikujte Advocate pre psov. Musí byť použitý len Advocate pre,malé mačky a fretky (0,4 ml).

Nežiadúce účinky

Aplikácia lieku môže spôsobiť psom prechodné svrbenie. Vzácne sa môže,vyskytnúť mastná srsť, erytém a vracanie. Tieto príznaky vymiznú bez,ďalšej liečby. Ak zviera olizuje miesto aplikácie lieku, môžu sa vzácne,pozorovať neurologické poruchy. Liek má horkú chuť. Ak zviera,bezprostredne po aplikácii miesto aplikácie olíže, môže sa objaviť,slinenie. Toto nie je príznakom intoxikácie a vymizne po niekoľkých,minútach bez ďalšej liečby. Správny spôsob aplikácie minimalizuje riziko,olízania miesta aplikácie.

Interakcie

Počas používania Advocate neaplikovať žiadne ďalšie antiparazitikum,zo skupiny macrocyklických laktónov.

Upozornenia

Musí sa dávať pozor, aby nedošlo ku kontaktu obsahu pipety alebo,aplikovanej dávky s očami alebo ústami pacienta a/alebo iných zvierat.,Nedovoliť práve ošetreným zvieratám aby sa vzájomne olizovali. Ak je liek,aplikovaný na 3-4 rôzne miesta, musí sa dávať špeciálny pozor, aby sa,zabránilo lízaniu miesta aplikácie zvieraťom. Ako u každého lieku,obsahujúceho makrocyklický laktón, musí sa dávať špeciálny pozor u kólií,,šeltií alebo príbuzných plemien alebo krížencov, aby sa liek aplikoval,správne, tak ako je popísané v dávkovaní; hlavne sa musí zabrániť požitiu,pacientom alebo inými zvieratami.
Advocate sa nesmie vypustiť do vodných zdrojov, pretože to môže byť,nebezpečné pre vodné organizmy: moxidektín je vysoko toxický pre vodné,organizmy. Psy by nemali mať dovolené plávať vo vode 4 dni,po aplikácii.
Aj keď produkt môže byť bezpečne aplikovaný psom infikovaným dospelými,srdcovými červami, nemá žiadny terapeutický efekt proti dospelým,Dirofilaria immitis. Preto sa odporúča, aby všetci psi vo veku 6 mesiacov,a starší, žijúci v lokalitách s výskytom srdcových červov, by mali byť,pred aplikáciou lieku vyšetrení na existujúcu infekciu srdcovými červami.,Rezistencia parazita k niektorej skupine antihelmintík môže vzniknúť,po častom, opakovanom používaní antihelmintika tejto skupiny.

Dávkovanie

Minimálne odporučené dávky sú 10 mg/kg ž.hm. imidaklopridu a 2,5 mg/kg,ž.hm. moxidektínu, čo odpovedá 0,1 ml/kg ž.hm. Advocate pre psov.
Liečebná schéma sa musí založiť na miestnej epidemiologickej situácii.

Pes <= 4 kg: Advocate pre malých psov - objem pipety 0,4 ml.
4-10 kg: Advocate pre stredne veľkých - objem pipety 1 ml.
10-25 kg: Advocate pre veľkých psov - objem pipety 2,5 ml.
25-40 kg: Advocate pre obrovských psov - objem pipety 4 ml.
> 40 kg: vhodná kombinácia pipiet.

Liečba infestácie blchami.

Jedna aplikácia zabráni infestácii blchami po dobu 4 týždňov. Existujúce,kukly bĺch v prostredí sa môžu vyliahnuť počas 6 týždňov alebo dlhšie,od začiatku liečby v závislosti na klimatických podmienkach. Preto môže,byť potrebné skombinovať liečbu Advocate s ošetrením prostredia, aby sa,prerušil vývojový cyklus bĺch v okolí. Táto kombinácia môže urýchliť,redukciu blšej populácie v domácnosti. Liek je nutné aplikovať,v mesačných intervaloch, ak je používaný ako súčasť liečby alergickej,dermatitídy po blšom pohryzení.
Liečba napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis).
Podáva sa jednorazová dávka lieku. Pri každej liečbe zároveň odstrániť,z vonkajšieho zvukovodu zvyšky poškodeného tkaniva. Odporúča sa ďalšie,veterinárne vyšetrenie 30 dní po liečbe, ak niektoré zvieratá vyžadujú,druhú liečbu. Neaplikovať priamo do zvukovodu.
Prevencia napadnutia srdcovými červami.
Psy v oblastiach na srdcové červy alebo tie, ktoré sa pohybovali,v oblastiach s výskytom srdcových červov, môžu byť infikované dospelými,srdcovými červami. Preto pred aplikáciou Advocate je treba mať na zreteli,Upozornenie.
K ochrane pred napadnutím srdcovými červami sa musí aplikovať Advocate,v pravidelných mesačných intervaloch v období výskytu komárov,(medzihostiteľ prenášajúci larvy srdcových červov). Liek môže byť,aplikovaný celý rok, alebo aspoň mesiac pred prvým očakávaným výskytom,komárov. Liečba má pokračovať v pravidelných mesačných intervaloch,a trvať ešte mesiac po poslednom výskyte komárov. Je odporučené aplikovať,liek každý mesiac v rovnaký deň, aby sa zaviedla pravidelná liečba.,Ak Advocate nahradzuje iný preventívny liek v preventívnom programe proti,srdcovým červom, prvá aplikácia s Advocate musí byť do jedného mesiaca,po poslednej dávke predošlého lieku.
V ne-endemických oblastiach nie je riziko výskytu psov so srdcovými,červami. Z toho dôvodu môžu byť liečené bez zvláštnych opatrení.
Liečba nematodóz.
V oblastiach s výskytom nákaz srdcovými červami môže byť pri liečbe raz,za mesiac výrazne znížené riziko reinfekcie vyvolanej škrkavkami,,machovcami a tenkohlavcami. V lokalitách bez výskytu srdcových červov,môže byť liek použitý ako súčasť preventívneho programu proti blchám,a gastrointestinálnym nematódam.
Štúdie ukázali, že aplikácia lieku raz za mesiac zabráni infekciám,vyvolaným Uncinaria stenocephala.

Spôsob použitia

Pre psov do 25 kg: aplikovať len na nepoškodenú kožu medzi lopatkami tak,,aby sa obsah vyprázdnil priamo na kožu.
Pre psov nad 25 kg: liek aplikovať na 3 až 4 miesta v chrbtovej línii,,medzi kohútikom a bázou chvosta. Na každom mieste rozhrňte srsť tak,,aby bola viditeľná koža. Aplikujte len na nepoškodenú kožu. Umiestnite,špičku pipety na kožu a jemne stlačte pipetu, aby sa vytlačila časť jej,obsahu priamo na kožu. Neaplikujte nadmerné množstvo roztoku na jedno,miesto, aby nedošlo k stečeniu lieku po boku zvieraťa.

Poznámka

Krátky kontakt zvieraťa s vodou raz alebo dvakrát medzi mesačnými,aplikáciami pravdepodobne neredukuje významne účinnosť lieku. Ale časté,šampónovanie alebo kúpanie zvieraťa po aplikácii môže znížiť účinnosť,lieku.
Zabrániť kontaktu s kožou, očami a ústami. Nejesť, nepiť a nefajčiť,počas aplikácie. Po aplikácii si dôkladne umyť ruky. V prípade náhodného,poliatia kože, umyť miesto okamžite mydlom a vodou. V prípade náhodného,zasiahnutia očí, vypláchnuť oči dôkladne vodou.
Advocate sa nesmie vypustiť do vodných zdrojov, pretože to môže byť,nebezpečné pre ryby a ďalšie vodné organizmy.

Ochranná lehota veterinárna

Netýka sa.

Použitie, expirácie

36

Spôsob skladovania

Pri teplote neprevyšujúcej 30 st. C.

Dátum spracovania

30.11.2009

Autor článku

MVDr. M. Wagnerová, ÚŠKVBL Nitra.

Podobné produkty

 • OBC001239 1378132352 Útulok potrebuje Kód: OBC001239-31
  Advocate spot-on roztok - psy stredné 3 x 1 ml DA
  . (15 ks)

  Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis), liečba,napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis), sarkoptového svrabu,(vyvolaného Sarcoptes scabei var. canis) a demodikózy (vyvolanej Demodex,canis), prevencia napadnutia srdcovými červami (L3 a L4 larvy Dirofilaria,immitis) a liečba infekcií gastrointestinálnymi nematódami (L4 larva,,nedospelé štádia a dospelé Toxocara canis a Ancylostoma caninum,a Uncinaria stenocephala, dospelé Toxascaris leonina a Trichuris vulpis).

  €57,50
 • OBC001213 1378132349 Útulok potrebuje Kód: OBC001213-31
  Advocate spot-on roztok - psy veľké 3 x 2,5 ml DA
  . (24 ks)

  Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis), liečba,napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis), sarkoptového svrabu,(vyvolaného Sarcoptes scabei var. canis) a demodikózy (vyvolanej Demodex,canis), prevencia napadnutia srdcovými červami (L3 a L4 larvy Dirofilaria,immitis) a liečba infekcií gastrointestinálnymi nematódami (L4 larva,,nedospelé štádia a dospelé Toxocara canis a Ancylostoma caninum,a Uncinaria stenocephala, dospelé Toxascaris leonina a Trichuris vulpis).

  €63,20
 • OBC011539 1582536335 Útulok potrebuje Kód: OBC011539-31
  NexGard Spectra 150 mg/30 mg XL (30–60 kg) žuvacie tablety 3 x 1 tbl. DA
  . (30 ks)

  Liek Nexgard Spectra je veterinárny liek, ktorý sa používa na liečbu napadnutí psov blchami, kliešťami, ako aj demodektickým a sarkoptovým svrabom (kožného napadnutia dvoma rôznymi druhmi roztočov), ak je súčasne indikovaná prevencia choroby spôsobenej srdcovým červom (spôsobenej oblým červom, ktorý napáda srdce a cievy a prenášajú ho komáre), angiostrongylózy (spôsobenej pľúcnym červom) a/alebo liečba napadnutí črevnými nematódami (škrkavkami, machovcami a tenkohlavcom). Liek Nexgard Spectra obsahuje liečivá afoxonaler a milbemycin oxim.

  €55,85
 • OBC011537 1582536336 Útulok potrebuje Kód: OBC011537-31
  NexGard Spectra 38 mg/8 mg M (7,5–15 kg) žuvacie tablety 3 x 1 tbl. DA
  . (15 ks)

  Liek Nexgard Spectra je veterinárny liek, ktorý sa používa na liečbu napadnutí psov blchami, kliešťami, ako aj demodektickým a sarkoptovým svrabom (kožného napadnutia dvoma rôznymi druhmi roztočov), ak je súčasne indikovaná prevencia choroby spôsobenej srdcovým červom (spôsobenej oblým červom, ktorý napáda srdce a cievy a prenášajú ho komáre), angiostrongylózy (spôsobenej pľúcnym červom) a/alebo liečba napadnutí črevnými nematódami (škrkavkami, machovcami a tenkohlavcom). Liek Nexgard Spectra obsahuje liečivá afoxonaler a milbemycin oxim.

  €46,29
 • OBC011538 1582536336 Útulok potrebuje Kód: OBC011538-31
  NexGard Spectra 75 mg/15 mg L (15–30 kg) žuvacie tablety 3 x 1 tbl. DA
  . (30 ks)

  Liek Nexgard Spectra je veterinárny liek, ktorý sa používa na liečbu napadnutí psov blchami, kliešťami, ako aj demodektickým a sarkoptovým svrabom (kožného napadnutia dvoma rôznymi druhmi roztočov), ak je súčasne indikovaná prevencia choroby spôsobenej srdcovým červom (spôsobenej oblým červom, ktorý napáda srdce a cievy a prenášajú ho komáre), angiostrongylózy (spôsobenej pľúcnym červom) a/alebo liečba napadnutí črevnými nematódami (škrkavkami, machovcami a tenkohlavcom). Liek Nexgard Spectra obsahuje liečivá afoxonaler a milbemycin oxim.

  €53,65
 • OBC005763 1378132583 Útulok potrebuje Kód: OBC005763-31
  Procox perorálna suspenzia pre psy 7,5 ml DA
  . (9 ks)

  Pre psy pri suspektných alebo preukázaných zmiešaných parazitárnych infekciách spôsobených oblými červami a kokcídiami

  €12,30

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: