PRISPELI STE

Od Marca 2020 sme zákazníkom priniesli možnosť dobrovoľne prispieť každý mesiac inému útulku, ktorý je zapojený v našom systéme pomoci. Zákazník môže pri objednávke vložiť do košíka pomoc vo výške 2 EUR. Túto sumu potom celú preposielame zvolenej organizácii. Hneď ako nám útulky zašlú fotografiu toho, na čo prostriedky použili, veľmi radi túto fotografiu zverejníme.