Stronghold 30 mg spot-on roztok pre psy 2,6 - 5,0 kg, 3 x 0,25 ml ZOPZ

 
Útulok potrebuje Zväčšiť
 

Selamektín je semisyntetická látka patriaca do triedy avermektínov.,Paralyzuje a/alebo zabíja široké spektrum bezstavovcov parazitov,prostredníctvom pôsobenia na vodivosť ich chloridových kanálov a spôsobuje,prerušenie normálnej neurotransmisie.
Má adulticídny, ovicídny a larvicídny účinok proti blchám. Efektívne,narušuje životný cyklus bĺch tým, že zabíja dospelé jedince (na zvierati),,zabraňuje vyliahnutiu vajíčok (na zvierati a v jeho okolitom prostredí),a zabíja larvy (len v okolitom prostredí).

Dostupnosť . (120 ks)
€55,45
Kód tovaru OBC000531-84
Kategória 84. Združenie ochrancov a priateľov zvierat (ZOPZ)
 

Registrační číslo SR

EU/2/99/014/00

Příznak preskripce ČR

Rp.

ATC skupina

Q09CX

Registrační název + forma

STRONGHOLD 15 mg spot-on sol. ad us. vet.,STRONGHOLD 30 mg spot-on sol. ad us. vet.,STRONGHOLD 45 mg spot-on sol. ad us. vet.,STRONGHOLD 60 mg spot-on sol. ad us. vet.,STRONGHOLD 120 mg spot-on sol. ad us. vet.,STRONGHOLD 240 mg spot-on sol. ad us. vet.

Výrobce

Pfizer Service Company, Zaventem, Belgicko.

Držitel reg. rozhodnutí

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Veľká Británia.

Složení - účinné látky

Selamectinum 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg nebo 240 mg,v 1 jednodávkové tube.

Složení - pomocné látky

Butylhydroxytoluenum.

Druh obalu

Priehľadné polypropylénové jednodávkové tuby v hliníkovom a hliník/PVC,blistrovom obale.

Balení

Tuby s ružovým uzáverom: 0,25 ml 6% roztoku (15 mg selamektinu).
Tuby s modrým uzáverom: 0,75 ml 6% roztoku (45 mg selamektinu).
Tuby s fialovým uzáverom: 0,25 ml 12% roztoku (30 mg selamektinu).
Tuby s hnedým uzáverom: 0,5 ml 12% roztoku (60 mg selamektinu).
Tuby s červeným uzáverom: 1 ml 12% roztoku (120 mg selamektinu).
Tuby so zeleným uzáverom: 2 ml 12% roztoku (240 mg selamektinu).
Balenia po 3 alebo 6 túb, okrem Stronghold 15 mg spot-on, ktorý,je k dispozícii po 3 alebo 15 túb.

Indikační skupina

Veterinaria - pharmaceutica, antiparazitikum.

Charakteristika

Selamektín je semisyntetická látka patriaca do triedy avermektínov.,Paralyzuje a/alebo zabíja široké spektrum bezstavovcov parazitov,prostredníctvom pôsobenia na vodivosť ich chloridových kanálov a spôsobuje,prerušenie normálnej neurotransmisie.
Má adulticídny, ovicídny a larvicídny účinok proti blchám. Efektívne,narušuje životný cyklus bĺch tým, že zabíja dospelé jedince (na zvierati),,zabraňuje vyliahnutiu vajíčok (na zvierati a v jeho okolitom prostredí),a zabíja larvy (len v okolitom prostredí).

Indikace / použití

Mačky a psy: liečba a prevencia infestácie blchami spôsobená,Ctenocephalides spp. počas jedného mesiaca po aplikácii. Liek môže byť,použitý ako súčasť liečby blšej alergickej dermatitídy a prostredníctvom,ovicídneho a larvicídneho pôsobenia môže pomáhať kontrolovať existujúce,zamorenie okolitého prostredia blchami, do ktorých má zviera prístup.
Mačky a psy: prevencia ochorenia vyvolaného srdcovými červami Dirofilaria,immitis s mesačnou aplikáciou.
Mačky a psy: liečba ušného svrabu (O. cynotis).
Mačky: liečba infestácie dospelými oblými červami (Toxocara cati),a dospelými črevnými machovcami (Ancylostoma tubaeforme).
Mačky: liečba infestácie všenkami (Felicola subrostratus).
Psy: liečba infestácie všenkami (Trichodectes canis).
Psy: liečba sarkoptového svrabu (spôsobeného S. scabiei).
Psy: liečba infestácie dospelými črevnými oblými červami (Toxocara canis).

Kontraindikace

Nepoužívať u zvierat mladších ako 6 týždňov veku. Nepoužívať u mačiek,,ktoré trpia súčasne prebiehajúcim ochorením, alebo sú oslabené a majú,podnormálnu hmotnosť (vzhľadom na veľkosť a vek).

Nežádoucí účinky

Použitie lieku u mačiek bolo vo výnimočných prípadoch spojené s miernou,prechodnou alopéciou v mieste aplikácie. Vo veľmi výnimočných prípadoch,bola pozorovaná prechodná ložisková iritácia. Alopécia a iritácia,normálne vymiznú samovoľne, ale v niektorých prípadoch sa môže použiť,symptomatická liečba. Vo výnimočných prípadoch môže aplikácia lieku,vyvolať lokálne prechodné zhluknutie chlpov v mieste aplikácie a/alebo,výnimočne výskyt malého množstva bieleho prášku. To je normálne a obvykle,vymizne do 24 hodín po aplikácii a nemá vplyv ani na bezpečnosť ani na,účinnosť lieku.

Interakce

Počas rozsiahleho terénneho testovania neboli zaznamenané žiadne,interakcie medzi Strongholdom a bežne používanými veterinárnymi liekmi,alebo liečebnými či chirurgickými postupmi.

Upozornění

Tento liek sa aplikuje len na povrch kože. Neaplikovať perorálne alebo,parenterálne. Neaplikovať keď je srsť zvieraťa vlhká. Šampónovanie alebo,namáčanie zvieraťa dve alebo viac hodín po aplikácii neredukuje účinnosť,lieku. Zabrániť liečeným zvieratám kúpať sa vo vodných tokoch najmenej,dve hodiny po aplikácii lieku. Stronghold môže byť použitý u chovných,,gravidných aj laktujúcich mačiek a psov. Zvieratá môžu byť kúpané,2 hodiny po liečbe bez straty účinnosti. Pri liečbe ušného svrabu,neaplikovať priamo do zvukovodu.
Je dôležité liek aplikovať podľa uvedeného návodu, aby sa minimalizovalo,množstvo, ktoré si zviera môže zlízať. Ak predsa len dôjde k významnému,lízaniu, môže sa u mačiek výnimočne objaviť krátkodobá hypersalivácia.
Selamektín môže nepriaznivo ovplyvniť ryby alebo určité vodné živočíchy,,ktorými sa živia. Obaly a zbytkový obsah musia byť zlikvidované spolu,so zvážaným domácim odpadom, aby sa predišlo kontaminácii akýchkoľvek,vodných tokov.

Dávkování

Len na vonkajšie použitie.
Aplikovať topicky na kožu na báze krku, pred lopatkami.
Stronghold sa aplikuje ako jednotlivá topická aplikácia jednotlivej dávky,,ktorá zabezpečí minimálne 6 mg selamektínu/kg. Ak majú byť liekom liečené,súbežné infestácie či infekcie u jedného zvieraťa, tak má byť vykonaná,len jedna topická aplikácia odporúčanej dávky 6 mg/kg. Zodpovedajúca,dĺžka liečebného obdobia pre jednotlivé parazity je špecifikovaná,nižšie.
Aplikovať v súlade s nasledujúcou tabuľkou:
Mačky Farba mg podaného Koncentrácia Aplikovaný objem
(kg) uzáveru selamektínu (mg/ml) (nominálna veľkosť
tuby tuby - ml)
<= 2,5 ružová 15 60 0,25
2,6-7,5 modrá 45 60 0,75
> 7,5 zodpovedajúca 60 zodpovedajúca
kombinácia túb kombinácia túb
Psy (kg)
< 2,5 ružová 15 60 0,25
2,6-5,0 fialová 30 120 0,25
5,1-10,0 hnedá 60 120 0,5
10,1-20,0 červená 120 120 1,0
20,1-40,0 zelená 240 120 2,0
> 40 zodpovedajúca 60/120 zodpovedajúca
kombinácia túb kombinácia túb
Liečba a prevencia infestácie blchami (mačky a psy).
Po aplikácii lieku sú dospelé blchy na zvierati usmrtené a nie sú,produkované životaschopné vajíčka. To zastavuje reprodukciu bĺch,a prerušuje vývojový cyklus blchy.
Na prevenciu infestácií blchami má byť liek aplikovaný v mesačných,intervaloch počas celej sezóny výskytu bĺch, začať je potrebné jeden,mesiac pred začiatkom aktivity bĺch. Vďaka redukcii blšej populácie,liečba gravidných a laktujúcich zvierat v mesačných intervaloch napomôže,v prevencii infestácie blchami vo vrhu až do siedmich týždňov veku.,Ako súčasť liečebnej stratégie pri blšej alergickej dermatitíde má byť,liek aplikovaný v mesačných intervaloch.
Prevencia ochorenia vyvolaného srdcovými červami (mačky a psy).
Liek môže byť aplikovaný počas celého roka alebo aspoň jeden mesiac,po prvom kontakte zvieraťa s komármi a následne mesačne do konca sezóny,výskytu komárov. Posledná dávka musí byť podaná do jedného mesiaca,po poslednom kontakte s komármi. Ak je dávka vynechaná a mesačný interval,medzi dávkami je prekročený, potom okamžitá aplikácia lieku a návrat,k mesačnému podávaniu bude minimalizovať možnosť vývoja dospelých,srdcových červov. Ak dochádza k vystriedaniu iného preventívneho lieku,v rámci preventívneho programu proti srdcovým červom, musí byť prvá dávka,lieku podaná do jedného mesiaca od poslednej dávky predchádzajúcej,liečby.
Liečba infekcií oblými červami (mačky a psy).
Zvieratá staršie ako 6 týždňov veku: aplikovať jednotlivú dávku lieku.
Liečba infestácie všenkami (mačky a psy): aplikovať jednotlivú dávku,lieku.
Liečba ušného svrabu (mačky): aplikovať jednotlivú dávku lieku.
Liečba ušného svrabu (psy): jednotlivú dávku lieku aplikovať dva po sebe,nasledujúce mesiace. Uvoľnený detritus by mal byť z vonkajšieho zvukovodu,jemne odstránený pri každej aplikácii.
Liečba infekcií machovcami (mačky): aplikovať jednotlivú dávku lieku.
Liečba sarkoptového svrabu (psy): na úplnú elimináciu zákožiek je potrebné,aplikovať jednotlivú dávku dva po sebe nasledujúce mesiace.

Způsob použití

Topicky na kožu na báze krku, pred lopatkami. Rozhrnúť srsť zvieraťa,na báze krku pred lopatkami, aby sa obnažila malá časť kože. Priložiť,špičku tuby Strongholdu priamo na kožu bez masáže. Silno stlačiť tubu,,aby sa vytlačil jej obsah na jedno miesto. Vyhnúť sa kontaktu lieku,s prstami.

Poznámka

Tento liek je vysokozápalný - uchovávať mimo zdrojov tepla, iskier,,otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vznietenia. Počas manipulácie,s liekom nefajčiť, nejesť ani nepiť. Po použití umyť ruky a okamžite,zmyť mydlom a vodou prípadné zbytky lieku z pokožky.
V prípade náhodného kontaktu s očami okamžite vypláchnuť oči vodou,a vyhľadať lekárku pomoc. Liečené zvieratá držať mimo dosahu ohňa,či iných zdrojov vznietenia najmenej 30 minút po aplikácii alebo dokiaľ,srsť nevyschne. Zabrániť priamemu kontaktu s liečenými zvieratami dokiaľ,miesto aplikácie nevyschne. Zabrániť kontaktu detí s liečenými zvieratami,najmenej 30 minút po aplikácii alebo dokiaľ srsť nevyschne.

Ochranná lhůta veterinární

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Použití, expirace

36

Způsob skladování

Pri teplote do 30 st. C, uchovávať v pôvodnom obale na suchom mieste.

Datum zpracování

20.6.2008

Autor článku

MVDr. M. Wagnerová, ÚŠKVBL Nitra.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: