Frontline spot-on dog XL sol. 1 x 4,02 ml

 
 

Fipronil je insekticíd/akaricíd patriaci do skupiny fenylpyrazolov.,Pôsobí na článkonožce interakciou s ligandami chloridových kanálov, napr.,neurotransmitorom kyselinou gamma-aminomaslovou (GABA), a tak spôsobí,blokovanie pre- a postsynaptického prenosu chloridových iontov cez bunečné,membrány.

Dostupnosť .
€18,25
Kód tovaru OBC001415
Kategória PSY
 

Frontline spot-on dog XL sol. 1 x 4,02 ml                                        

Zloženie- účinné látky

Fipronilum 402 mg v 1 pipete 4,02 ml.

Zloženie- pomocné látky

Buthylhydroxyanisolum, Buthylhydroxytoluenum, Ethanolum 95%,,Polysorbatum 80, Polyvidonum, Diethylenglycoli monoethylicum ethereum.

Popis

Číry bezfarebný roztok.

Balenie

1 a 3 pipiety po 4,02 ml.

Indikačná skupina

Veterinaria - pharmaceutica, antiektoparazitikum.

Charakteristika

Fipronil je insekticíd/akaricíd patriaci do skupiny fenylpyrazolov.,Pôsobí na článkonožce interakciou s ligandami chloridových kanálov, napr.,neurotransmitorom kyselinou gamma-aminomaslovou (GABA), a tak spôsobí,blokovanie pre- a postsynaptického prenosu chloridových iontov cez bunečné,membrány. Dôsledkom toho je nekoordinovaná činnosť centrálneho nervového,systému a následné usmrtenie hmyzu a roztočov. Liek obsahuje účinnú,látku fipronil, ktorá má špecifický mechanizmus účinku na blchy,a kliešte. Liek sa hromadí v tukovej zložke kože a vlasových folikuloch,a kontinuálne je vylučovaný z vlasových folikulov na kožu a srsť,,výsledkom je dlhodobo pretrvávajúca aktivita.

Indikácie

Cieľový druh: psy.
Liečba a prevencia pri napadnutí blchami a s tým spojené alergie na blšie,uhryznutie a tiež pri napadnutí všenkami a kliešťami u psov, vrátane,Ixodes ricinus, ktorý spôsobuje Lymskú chorobu u psov.

Kontraindikácie

Nepodávať šteňatám do veku 8 týždňov a/alebo o hmotnosti do 2 kg.
Nepodávať chorým (systémové ochorenia, horúčka) alebo rekonvalescentným,zvieratám. Z dôvodu možných nežiaducich účinkov a mortality sa nesmie,podávať králikom. Liek je určený pre psy. Z dôvodu možného predávkovania,nepodávať mačkám.

Nežiadúce účinky

Pokiaľ dôjde k olízaniu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia.
Medzi veľmi vzácne sa vyskytujúce nežiaduce účinky patrí prechodne sa,vyskytujúce kožné reakcie v mieste podania (odfarbenie kože, lokálna,alopécia, pruritus, erytém), po podaní sa môže prejaviť celkový pruritus,alebo alopécia. Výnimočne sa môže vyskytnúť hypersalivácia, reverzibilné,neurologické príznaky (precitlivelosť, depresia, nervové príznaky),,zvracanie alebo respiratórne príznaky. Nepredávkovať.

Interakcie

Nie sú známe.

Tehotenstvo

Liek sa môže aplikovať v období odchovu a tiež gravidným a laktujúcim,sukám.

Upozornenie

Je dôležité ubezpečiť sa, že liek sa aplikuje na miesta, kde nemôže dôjsť,k olízaniu a že zvieratá sa neolizujú navzájom bezprostredne po,aplikácii.
Vzhľadom na absenciu údajov týkajúcich sa účinnosti lieku pri,kúpaní/šampónovaní zvieraťa, sa toto neodporúča počas dvoch dní po,aplikácii lieku a neodporúča sa ani kúpanie častejšie ako raz týždenne.,Zvláčňujúce šampóny je možné použiť pred aplikáciou lieku, ale obmedzujú,trvanie ochrany proti blchám na približne 5 týždňov, ak sa použijú,týždenne po podaní lieku.
6 týždňov trvajúci pokus preukázal, že týždenné kúpanie v medikovanom,šampóne s obsahom 2% chlórhexidínu neovplyvnil účinnosť proti blchám.,Psy by sa 24 hodín po podaní lieku nemali kúpať vo vodných zdrojoch.,Ojedinele sa môžu prichytiť aj kliešte. Z toho dôvodu nemožno úplne,vylúčiť vznik infekčných chorôb aj za nepriaznivých podmienok. Blchy,z domácich zvierat často zamorujú klietky, ležovisko a miesta odpočinku,zvierat, ako sú koberce, ktoré by sa mali tiež ošetriť vhodnými,insekticídmi a pravidelne vysať.
Nebezpečie vzniku nežiaducich účinkov sa zvyšuje pri predávkovaní, preto,je dôležité, aby boli zvieratá vždy ošetrené správnou veľkosťou pipety,podliehajúcej ich skutočnej hmotnosti. Zabrániť kontaktu lieku s očami,zvieraťa.
Liek môže spôsobiť podráždenie mukóznych membrán a očí. Preto je potrebné,zabezpečiť, aby sa liek nedostal do kontaktu s pyskom a očami. Osoby,a zvieratá, u ktorých je známa precitlivenosť na insekticídy a alkohol,,by nemali prísť do kontaktu s liekom. Taktiež pri aplikácii by nemalo,dôjsť ku kontaktu obsahu s prstami rúk. Ak sa tak stane, umyť ruky mydlom,a vodou. V prípade zasiahnutia očí, opatrne vypláchnuť oči čistou vodou.,Po každej aplikácii umyť ruky.
S ošetrenými zvieratami sa nesmie manipulovať a ani deti by sa nemali,s nimi hrať až do zaschnutia lieku. Odporúča sa večerné ošetrenie,a taktiež čerstvo ošetrené zvieratá by nemali spať pri majiteľoch, zvlášť,pri deťoch.

Dávkovanie

1 pipeta (4,02 ml) pre psov o hmotnosti 40-60 kg. Jedna pipeta 4,02 ml,(XL) a jedna pipeta pre menšie psy sa použije pre psy s hmotnosťou nad,60 kg ž.hm.
Minimálna odporúčaná dávka je 6,7 mg fipronilu na kg ž.hm.
Liečba po dobu 1 mesiaca sa odporúča v prípade vysokého rizika opakovaného,napadnutia blchami, pokiaľ je pes alergický na blšie uhryznutie, v prípade,nutnosti kontroly napadnutia kliešťami alebo pri častom kúpaní psa,používaním hypoalergénnych alebo zvláčňujúcich šampónov. V oblastiach,,kde nehrozí vážne napadnutie blchami alebo kliešťami, môže sa liek,aplikovať každé 2-3 mesiace.

použitie

Vonkajšia aplikácia na kožu. Vzhľadom na absenciu štúdií týkajúcich sa,bezpečnosti lieku, minimálny interval medzi aplikáciami je 4 týždne.
Pipetu držať kolmo hore a odlomiť hrot. Rozhrnúť srsť zvieraťa v oblasti,kohútika pred lopatkami tak, že je viditeľná koža. Priložiť hrot pipety,na kožu a niekoľkokrát stlačiť tak, aby sa obsah vyprázdnil priamo na kožu,na jednom mieste.

Ochranná lehota

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Použitie

36

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: